Årsmöte onsdagen den 28.11.2018 kl. 19:00, Ödkarby skola.

Föredragningslista:

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3 Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.

§ 4 Föredragningslistan för mötet godkänns.

§ 5 Val av två stycken protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.

§ 6 Föredra och fastställa verksamhetsberättelsen för säsong 2017-2018

§ 7 Bokslut och granskningsberättelseGenomgång och fastställande av bokslut.

Granskningsberättelse och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Verksamhetsplan för säsongen 2018-2019.

§ 9 Budgetförslag för 2018-2019.

§ 10 Val av ordförande för 2018-2019.

§ 11 Val av styrelsemedlemmar för 2018-2019.

§ 12 Val av verksamhetsgranskare för 2018-2019.

§ 13 Medlemsavgifter 2018-2019.

§ 14 Övriga ärenden.

§ 15 Mötet avslutande.

19 jan. 2021 11:35
Äntligen! Dags att söka fram laggen... Imorgon…
7 jan. 2021 11:36
Nya altan är nu på plats! Nu väntar vi på kallt…
7 jan. 2021 11:32
Vilken iver på säsongens första talka!!